luckythainame    >>> ชื่อมีชีวิต <<<      ตั้งชื่อมงคล

  วันจันทร์ ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 หน้าแรก   บทความ
  ความรู้เกี่ยวกับชื่อ
  ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ
ให้บริการ
  วิเคราะห์ชื่อ - นามสกุล
  บริการตั้งชื่อ
  บริการตั้งนามสกุล
  ข้อมูลชื่อที่จัดสรรให้
Line
    Line ชื่อมีชีวิต
Link
  ราชบัณฑิตยสถาน
  พจนานุกรมไทย
  กรมการปกครอง
  ตรวจสอบนามสกุล
  ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
  
  
   [ บทความ  >>  ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ  >>  ตุ๊กตาไขนาม ] 

      
   ตุ๊กตาไขนาม  |  ความหมายของตุ๊กตาไขนาม  |  หลักการวางเลข 7 ตัว  |  ตัวอย่าง


ตุ๊กตาไขนาม
           ตุ๊กตาไขนาม เป็นศาสตร์ที่มาจากมอญ คำนวณปีเกิดโดยใช้ปีจุลศักราช(จ.ศ.) เป็นเกณฑ์ คำนวณหาตำแหน่งของตุ๊กตาไขนาม เพื่อกำหนดตำแหน่งจากเท้า ขึ้นไปถึงศีรษะของตัวตุ๊กตา ใน 7 ตำแหน่ง เพื่อพิจารณาตำแหน่งต่าง ๆ ของชื่อว่า ส่งผลดี ผลร้ายอย่างไร อันเป็นประโยชน์ในการหาชื่อที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล


ความหมายของตุ๊กตาไขนาม
 เท้า  กระตือรือร้น อุปสรรคปัญหา สูญเสียเดือดร้อน 
 เอว  มานะ รวดเร็ว วุ่นวาย เดินทางไกล 
 แขน  ความสุข สะดวกสบาย เฉื่อยชา 
 ศีรษะ  ความสำเร็จ อุดมสมบูรณ์ เครียด แผนภูมิมหาทักษาหลักการวางเลข 7 ตัว ลงในตัวตุ๊กตา
1. เปลี่ยนปีเกิด จาก พ.ศ. เป็น จ.ศ.
  1.1 เกิดวันที่ 1 มกราคม - 15 เมษายน ให้เอาปีเกิด พ.ศ. ลบด้วย 1182
  1.2 เกิดวันที่ 16 เมษายน - 31 ธันวาคม ให้เอาปีเกิด พ.ศ. ลบด้วย 1181
2. เอาปี จ.ศ. หารด้วย 7 เอาเศษมาใช้ (เศษ 1 - 6 และ 0) เศษ 0 ถือเป็น 7
3. เรียงลำดับทั้ง 7 ตำแหน่ง [เท้าขวา เท้าซ้าย เอวขวา เอวซ้าย แขนขวา แขนซ้าย ศีรษะ] เริ่มจาก เศษ เป็น เท้าขวา เรื่อยไป จนถึง ศีรษะ
4. นำชื่อมาวิเคราะห์กับตำแหน่งในตัวตุ๊กตา


ตัวอย่าง
เกิดเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2499
1. เปลี่ยนปีเกิด เป็น จ.ศ. [2499 - 1181] 1318
2. เอาปี จ.ศ. หารด้วย 7 [1318 / 7] เศษ 2
3. เรียงลำดับทั้ง 7 ตำแหน่ง

เท้าขวา เท้าซ้าย เอวขวา เอวซ้าย แขนขวา แขนซ้าย ศีรษะ
2 3 4 5 6 7 1

ชื่อ สรธรนัยน์ คำอ่าน สอ - ระ - ทอน - ไน
เทียบเสียงอ่านได้เป็น  ส - ร - ธ - น
เทียบมหาทักษาได้เป็น 6 - 4 - 7 - 7
หมายเหตุ ดาวราหู (8) เป็นวันพุธ เช่นเดียวกับดาวพุธ (4)
 
4. นำชื่อมาวิเคราะห์กับตำแหน่งในตัวตุ๊กตา
     6           4            7            7
แขนขวา  เอวขวา  แขนซ้าย  แขนซ้าย
 
ชื่อ สรธรนัยน์ อยู่ในตำแหน่ง แขนขวา เอวขวา แขนซ้าย แขนซ้าย
 
ดูคำทำนายในความหมายของตุ๊กตาไขนาม


มหาทักษา | เลขศาสตร์ | อายตนะ 6 | วิเคราะห์ผูกดวง
ตุ๊กตาไขนาม | อังคะวิชา-มหาภูติ | กำลังดาวของชื่อ พลังเงาหน้าแรก | ความรู้เกี่ยวกับชื่อ | ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ | วิเคราะห์ชื่อ & นามสกุล | บริการตั้งชื่อ
บริการตั้งนามสกุล | แจ้งโอนเงิน | ข้อมูลชื่อที่จัดสรรให้ | Facebook ชื่อมีชีวิต | Line ชื่อมีชีวิต